Disclaimer

Disclaimer voor  WWW.ARTIVUE.NL 

Artivue (Kamer van Koophandel: 62279920), verleent je hierbij toegang tot de website www.artivue.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen. 

Artivue behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen. 


Beperkte aansprakelijkheid 

Artivue spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Artivue. 

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Artivue. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Artivue nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Artivue. 

 

Intellectuele Eigendom

Aan alle materialen op de website, zoals teksten, afbeeldingen, namen en logo’s zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden, en met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrecht en behoudt Artivue zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij het Artivue hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten. 


Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.