Disclaimer

Disclaimer voor  WWW.ARTIVUE.NL 

Artivue (Kamer van Koophandel: 62279920), verleent je hierbij toegang tot de website www.artivue.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen. 

Artivue behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen. 


Beperkte aansprakelijkheid 

Artivue spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogeli